G04248.JPG

G04248.JPG

威格士 26003-RZG

作者:admin3 , 分类:EATON威格士工业流体 , 浏览:1080 , 评论:0 请在这里放置你的在线分享代码

威格士  26003-RZG

威格士  26003-RZG

泉州天益机电专业销售美国VICKERS威格士柱塞泵 VICKERS威格士变量柱塞泵 VICKERS威格士定量柱塞泵 VICKERS威格士柱塞泵/马达配件 VICKERS威格士马达 VICKERS威格士放大器 VICKERS威格士叶片泵 VICKERS威格士换向阀 VICKERS威格士流量阀 VICKERS威格士压力阀 VICKERS威格士比例阀 VICKERS威格士伺服阀

泉州市天益机电贸易有限公司 www.qztyjd.com

电话:0595-68253688  蒋芬 13559025135

企业QQ:3001030018

地址:泉州丰泽建南花园16-204

威格士  26003-RZG.JPG

VICKERS旗下产品

VICKERS柱塞泵、VICKERS叶片泵、VICKERS电磁阀、VICKERS油泵、VICKERS变量泵、VICKERS液压马达、VICKERS方向阀、VICKERS压力阀、VICKERS流量阀、VICKERS比例阀、VICKERS定量泵、VICKERS马达等。

VICKERS系列 叶片泵有V系列、V(Q)系列、

威格士柱塞泵系列

威格士PVQ系列:PVQ5、PVQ10、PVQ13、PVQ20、PVQ25、PVQ29、PVQ45、PVQ32-B2R-SE1S ,PVQ32-B2R-SS1S

PVB系列:PVB5、PVB10、PVB15、PVB20、PVB25、PVB29、PVB45

轴向柱塞泵:PVB5/6、PVB10/15、PVB20/29、PVB45、PVB90;PVB20-F-MRSFXN

26003-RZG
PVB20-RS-20-C-11
VVA20-P-CBWW-20
V101P7P11D20 LH 382062-8 258J 990
PVE19RW-Q1830-1-30-CC-11
VVA20-P-CDWW-20
ABFAR06AB0300000
26003-ZAG
382062-3
C5G-825
SM4-30-113-80/50-20
PVH98QIC-RSF-1S-10-C25-31
CG5V-6FW-D-M-U-H5-20
DG4V-3-2C-M-U-H7-60
DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41
DGMPC-3-ABK-BAK-41
DG4V-3S-0B-M-U-H5-60
DGMC2-5-AT-GW-BT-GW-30
DGMC-3-PT-CW-B-40
DG5V-7-6C-M-U-H5-40
DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41
DGMC-3-PT-CW-B-40
DGMX2-5-PA-FW-30
DGMDC-3-Y-PK-40
DGMC-3-PP-CW-40
DG4V-3S-6C-VM-U-H5-20
DG4V-3-2A-VM-U-SA7-60
DG4V-3S-6C-M-U-H5-60
DG4V-3S-2AL-M-U-H5-60
DG4V-3S-2A-M-U-H5-60
EPRV1-16-5.00-0-24DG
PVQ13-A2R-SS1S-10-C14-10
CVU-16-SWD3-B29-L-10
S-160DD2XK
2-290AB6C-E
DG5V-7-6C-M-U-H6-40
FG-03-28-22
EEA-PAM-513-A-32
KAHDG5V-8-2C300N-EX-VM-F-PD7-H1-21
SVI-1964-C-3-12DS/48
PVH131R13AF30A252000002001AB010A
4535V-42A-25-86DB-22-R
CG2V-6GW-10
PVH098R01AJ30B252000001001AB010A
DS8P1-06-30-11-1
DS8P1-10-30-11-1
PA5-DG4S4LW-012C-B-60
PA5-DG4S4LW-012N-B-60
DG4V-3-2C-M-U-B6-60
DGMPC-5-ABK-BAK-30
DG4V-3-6C-M-U-H7-60
DG4V-5-2NJ-VM-U-H6-20
DG5V-7-6C-M-U-H7-21
DG5V-7-33C-T-M-U-H5-40
DG4V-3S-0F-M-U-H5-60
DGMPC-5-ABK-30
DG4V-5-22AJ-M-U-H6-20
DG4V-5-2AJ-M-U-H6-20
DG17V4-012N-10
DG4V-5-2CJ-M-U-H6-20
DG4V-3-0B-M-U-H7-60
CG5V-8FW-DM-U-H7-11
CG5V-6CW-DM-U-H7-11
KBDG5V-8-2C330N-M2-PE7-H-10
CVI-25-D20-10
KFDG5V-8-33C270N-EX-VM-U1-H1-10
4CT-06-B-21
45V50A-1B22R
4535V60A38-1CC22R
4535V60A38-1CC22R泵芯60
4535V60A38-1CC22R泵芯38
EHA-PAM-291-A20
02-178028 24VDC
300AA00086A

泉州天益机电0595-68253688 蒋芬 13559025135

企业QQ:3001030018


FAR1-16-S-0
SBV11-10-0-0-240AGH
SPC2-10-P-0-500
EEA-PAM-523-A-32
CG2V-8GW-10
DG4V-5-33CJ-M-U-H6-20
DGMX2-5-PP-FW-B-30
EEA-PAM-525-A-32
ST307-SCH-V2-350-B
V20-1B9B-1B11-EN1000
35V-38A泵芯
EEA-PAM-581-D-32
EEA-PAM-535-D-32
DG4V-3S-6C-M-U-B5-60
DG5V-7-2C-1-T-M-U-H5-40
CVCS-16-HFV3-W-B29-10
CVI-10HFV-20-A-81-1X
EEA-PAM-520-A-14
KTG4V-3S-2B08N-MUH560-EN427
KXG-8-W100-Z-MUH1-10
RG-06-D3-23
VVA20RCAWW20
DGMPC-3-ABM-BAM-40
DT8P1-06-30-10
PVM074ER10GS04AAA28000000A0A
PVM098ER10GS02AAA280000000A0A
DG17V-3-6N-60
DG17V4-016C-10
DG17V4-012A-10
DGMC2-5-AB-GW-BA-GW-30
C5G-825-UG
KXG-8-W100-Z-M-U-H1-10
KXG-8-W150-Z-M-U-H1-10
DG4V-3-2A-VM-U-H7-60+977467
DG4V-3-2A-VM-U-H6-10+977467
DG4V-3-7C-VM-U-H6-10+977467
DG4V-3-6C-VM-U6-H7-60
DG4V-5-2NJ-VM-U-H6-20+977467
DG4V-5-2AJ-VM-U-H6-20+977467
DG5V-7-6C-T-VM-U-H5-40
CG5V-6GW-D-VM-U-H5-20
CG5V-6GW-D-VM-U-H5-20
DG5V-7-6C-T-VM-U-H5-40+977467
DG5V-5-2N-VM-U-H5-20+977467
FG-02-1500-T-50
DGMFN-3-Z-P2W-40
DGMDC-3-X-T1-40
DGMFN-3-X-A2W-B2W-10
DGMFN-3-Y-A2W-B2W-40
DGMFN-5-X-A2W-B2W-30
DGMFN-5-Y-A2W-B2W-31
DGMPC-3-ABM-BAM-41
DGMFN-7-Y-A2W-B2W-10
DGMPC-3-ABM-40
DGMPC-3-ABM-BAM-11
DT8P1-03-5-10
XG2V-6FW-10
DG4V-3-2A-VM-U-SA7-60
DGMPC-3-BAK-40
DGMFN-3-X-A2W-B2W-40
4CG-10-F-20
C5G-805
RG-03-F1-23UB
KCG-3-160D-Z-M-U-H1-10
DG4V-3-2C-M-U-H7-60
DG4V-3-6C-M-U-H7-60
DG4V-3-2A-M-U-H7-60
DG5V-8S-2C-T-MUH-10
DG5V-8S-6C-T-MUH-10
DG5V-8S-2A-T-MUH-10
CV3-8-P-0-025
RV1-10-K-0-30/30
SV3-10-0-0-24DW
SV3-10-4-0-24DG
FAR1-10-K-0-10
DGMPC-7-ABK-BAK-11
DG4V-3-2C-M-U-H7-60
DGX-H06-2L-60
DGMX2-3-PB-CW-B-40
DGMPC-3-ABK-41
CVCS 32 A B29 W 10
CVCS 32 N B29 10
CVCS 32 X B29 W
CVCS 32 N B29 10
CVCS 32 N D5 B29 10
DG4V-3-2N-M-U-H7-60
ACNAR07ACA0010000000000A
868992
RCT-10F1-22UB
EEA-PAM-571-A-32
FN-03-20-B
DG5V-7-8C-2E-V-MU-H5-40
CVI-25-D16-M-40
CVI-25-D16-H-40
868982
PVH98QIC-RM-1S-10-IC25-31
DG4V-5-2CJ-M-U-H6-20
DG4V-5-6CJ-M-U-H6-20
CVCS-25N-B29-10
CVCS-25U-B29-W-2-50
CVCS-25C3-B29-W-250-10
DG4V-3-2N-M-U-H7-60
DG4V-5-0A-M-U-H6-20
DG4V-3-33C208-M-U-HH7-60
DG4V-3-33C-M-U-H7-60
DG4V-3-0B-M-U-H7-60
CBV1-10-C-O-A-30
RV5-10-S-O-35
VVP2-32 RFRM30CBK10
VVP1-20 RFRM30CBK10
VVS1 20 RRM 30 CAW10
KBFDG5V-5-2C95N-X-M1-PE7-H4-10
VVP1-16-RRM-30-CBK-10
2525V17A17-86AA22R
PVH057R01AA10A250000002001AB010A
DG4V-5-3CJ-M-U-H6-20
KCG-3-160D-Z-M-U-HL1-10
EPV16-A-24D-S-U-13
CT-10-B-30
CVCS-40-U-S2-W-125-10
PVQ40AR02AA10G2100000100100CD0A
CVI-16-D10-M-40
DG4V-5-0CJ-M-U-H6-20
DG4V-5-0AL-M-U-H6-20
DG4V-3-0B-M-U-H7-60
CG5V-6GW-OF-M-U-H5-20
CG5V-8FW-OF-M-U-H5-20
EEA-PAM-561-A-32
DG4V-5-33CJ-M-U-H6-20
DGMPC-5-ABK-BAK-30
DG4V-3-2A-M-U-H7-60
CG2V-6FW-10
XG2V-6FW-10
CVU-32-EFP1-B29-70-31

泉州天益机电0595-68253688 蒋芬 13559025135

企业QQ:3001030018
KDG5V-7-33C170N-T-M-U-H1-10
KDG4V-3-33C-30X-M-U-H7-60
DG4V-3-2A-M-U-H7-60
CG2V-6FW-10
XG2V-6FW-10
CVU-32-EFP1-B29-70-31
KDG5V-7-33C170N-T-M-U-H1-10
KDG4V-3-33C-30X-M-U-H7-60
CVCS-16-C-S2-W-125-10
CVI-40-U-40
DG4V-3-6C-M-FPBWL-D6-60
DGMDC-3-Y-AK-BK-41
DGMX2-5-PP-BW-S-30
DG4S4W-012A-B60-S495
DG5S-8-9A-8-M-FTWL-B5-30
DGMX2-3-PP-BW-S-40
DG4S4W-012A-B60
DG5S-8-8C-E-VM-FTWL-B5-30
DGMX2-3-PA-BW-S-40
DG4V-3S-6C-M-FTWL-B5-60
DGMDC-3-Y-PK-41
DG4V-3-2A-M-U-B6-60
PVH098R01AJ30A250000001001AB010A
PVH098R01AJ30B252000001001AB010A
CG5V-6FW-D-M-U-H5-20
DGMC2-3-AB-CW-BA-CW-41
DGMC2-5-AB-FW-BA-FW-30
HL161D386NVC03-FILTER-ASSEMBLY
DG4V-5-2BLJ-M-U-H6-20
SM4-30-113-80/50-20
HF4RT1ME386NBC10
PVH098R13AJ30A250000002001AE010A
DG4V-3-8C-M-U-H7-60
DG5V-7-5-2C-2-M-U-H5-40
DG3VP-3-103A-V-M-U-H-10
DG3VP-3-102A-V-M-U-H-10
PCGV-6A-1-10
KHDG5V-5-33C80N-X-VM-U1-H1
35V38A-1C22R
PA5DG4S4LW-016C-B-60
DG5S-8-2N-M-FPA5WL-B5-30
V6021B2V05-FILTER-ELEMENT
PA5-DG4S4-LW-012C-B-60
PA5DG4S4LW-012N-B-60
DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30
DGMPC-3-ABK-BAK-41
C2-524-C
DGMX2-5-PP-BW-S-30
DG4V-3S-6C-M-FPA5WL-B5-60
DG5V-8-S-2N-M-FPA5WL-B-1-0
PA5DG4S4LW-012A-B-60
DG4V-3S-6B-M-FPA5WL-B5-60
DG5V-8-S-2A-M-FPA5WL-B-1-0
FN-03-20

泉州天益机电0595-68253688 蒋芬 13559025135

企业QQ:3001030018


DG4V-3S-2C-M-U-D5-60
DG4V-3S-7C-M-U-D5-60
PVQ20-B2L-SE1S-21-C21-12
CV2-20-P-0-15
DGMX2-5-PP-GW-E-B-30
RV5-16-S-0-30
RV8-10-S-0-50/45
DGMFN-5-X-A2W-B2W-30
V0211B1R10
W0211-B2-W10
507833
CV1-16-P-0-5
CG5V 8GW OF M U H5 20
DG5V-7-2N-2-M-U-H5-40
DG4V-3S-2N-VM-U-H5-60
DGMPC-5-ABK-BAK-30
KHDG5V833C250N170EXVMU1H
CV1-16-P-0-5
PCGV-6FD-1-10
DGMPC-7-ABK-15
CV2-20-P-0-5
PCGV-8FD-1-10
XG2V-8CW-10
DGMPC-5-ABM-BAM-30
DGMPC-7-BAK-15
RV3-10-S-0-36
DG4V-5-2NJ-M-U-H6-20
DG5V-7-6C-M-U-H5-40
CG5V-6GW-0F-M-U-H5-20
PVM131ER10GS04AAA28000000A0A
DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41
DGMX1-3-PP-CW-B-40
DGMX1-3-PA-CW-B-40
CGR-02-B-21UG

泉州天益机电0595-68253688 蒋芬 13559025135

企业QQ:3001030018


DGMC-3-PT-BW-B-41
DG4V-5-2NJ-M-U-H6-20
PVH098R13AJ30E252004001AD1AE010A
M0210C02A0000F
SM4-20(10)38-80/40-50-S10
C2-815
M0219C02A0000F
104-1028-006
104-1025-006
PVQ40B2R-SE1F-20-C21D-12

G04248.JPG

搜索
网站分类
文章归档
最新留言
友情链接
泉州市天益机电贸易有限公司(PARKER,REXROTH,EATON VICKERS)